TO’LOV KONTRAKT MIQDORI

Kursi Ta`lim yo`nalishi Kontrakt summasi yillik Kontrakt summasi yillik yarim yillik
Bakalavriat: kunduzgi
1 1,2,3,4 kurs Xoreografiya jamolari rahbari, San`atshunoslik 12062720 6031360
2 1,2,3,4 kurs Kasb ta`limi 10792960 5396480
Bakalavriat: maxsus sirtqi
1 2-kurs Xoreografiya jamolari rahbari 5079040 2539520
2 2-kurs Kasb ta`limi 3809280 1904640
Bakalavriat: sirtqi
1 1-kurs Xoreografiya jamolari rahbari 7618560 3809280
2 1-kurs Kasb ta`limi 6348800 3174400
Magistratura
1 1,2 kurs Xoreografiya jamolari rahbari, San`atshunoslik 13332480 6666240
2 1,2 kurs Kasb ta`limi 12062720 6031360