Malaka oshirish to’g’risida – SERTIFIKAT, Toshkent 2023-yil