TIMETABLE OF CLASSES

2022/2023 o’quv yili uchun dars jadvallari

ДАРС ЖАДВАЛИ ЎЗБЕК

Касбий узбек

1-kurs_PT_101

2-kurs_PT_201

3-kurs_PT_301

4-kurs_PT_301

 

Сан ўзбек

1-kurs_S_101

2-S_kurs_201

3-S_kurs_301

4-kurs_S_401

ХЖР ўзбек

1-kurs_XJR_101

1-kurs_XJR_101-2

2-kurs_XJR_201

2-kurs_XJR_201-2

3-kurs_XJR_301

3-kurs_XJR_301-2

4-kurs_XJR_401

ДАРС ЖАДВАЛИ РУС

1-kurs_BR_102

1-kurs_PT_102

1-kurs_XJR_102

1-kurs_ZR_102

2-kurs_PT_202

2-kurs_XJR_202

2-kurs_ZR_202

3-kurs_PT_302

3-kurs_XJR_302

3-kurs_ZR_302

4-kurs_PT_402

4-kurs_S_402

4-kurs_XJR_402